Select Page

Chùa An Lạc

Chùa có chương trình tu học: thuyết giảng giáo lý, thảo luận Phật pháp, sinh hoạt thanh thiếu niên, cao niên, dạy Việt ngữ.

Ni trưởng thượng Nguyên hạ Thanh đã có chí hướng xuất gia, tầm sư học đạo từ còn thuở thơ ấu.

Mồ côi mẹ lúc vừa lên 7 tuổi; nên người thường được cha dẫn đi chùa lễ Phật. Từ lúc ấy, hạt giống tâm linh được nảy mầm, chí hướng xuất gia thôi thúc và đã lìa gia đình vào chùa học đạo. Năm 1957, lúc 15 tuổi, được Sư cố thượng Tâm hạ Hoa tại Chùa Tâm Ấn, môn phái Liểu Quán, Bình Định, nhận làm đệ tử. Qua sự huấn luyện của Sư cố, Ni Trưởng được thọ giới Tỳ Kheo Ni vào năm 1965 lúc 23 tuổi, tại chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn. Sau khi thọ giới, ngoài giờ tu học, Ni trưởng đã học ngành y tá với hạnh nguyện giúp người.  

Chùa có chương trình tu học: thuyết giảng giáo lý, thảo luận Phật pháp, sinh hoạt thanh thiếu niên, cao niên, dạy Việt ngữ; ngoài ra cũng làm việc từ thiện giúp ẩm thực cho người không nhà, bảo trợ Tăng Ni sinh Nguyên Thiều tại Bình Định, v.v.. Hiện nay Ni chúng đông đảo, nơi cư ngụ của chư Ni bị dột nát, mưa vào nhà; nhà trù không có cửa nẻo, Phật tử công quả lạnh lẽo, Ni trưởng đành phải kêu gọi các nhà hảo tâm dõng mãnh cúng dường, gieo phước lành, góp phần kiến thiết Ni Xá và Trai đường thông qua chánh điện để Phật tử có thể qua lại dể dàng.  Tuy Ni trưởng đã ngoài 70, nhưng tấm lòng lợi tha lúc nào cũng ấp ủ trong lòng, muốn hòan thành ngôi Phạm Vũ trang nghiêm, báo đáp tứ ân, để không phụ tấm lòng vì đạo và hộ trì của các Phật tử xa gần.  Và luôn mong rằng sẽ hoàn thành chí nguyện: “Xây chùa cất tháp làm cho trời người chung hưởng.” Và giờ đây đã hoàn thành tâm nguyện, Ni trưởng ngưỡng mong quý Phật tử xa gần về chùa tu tập với bạn đồng tu hầu sách tấn trên bước đường tu nhân học Phật.

Discover Ni trưởng thượng Nguyên hạ Thanh

1967, nhân duyên đến, Ni trưởng đã thành lập ngôi Chùa Lộc Uyển tại Sài Gòn. Ở đây, Ni trưởng vừa hướng dẫn Phật tử tu tập vừa làm việc từ thiện về y tế và xã hội; giúp đở cho con em thất học tại chùa và phát thuốc men, cơm áo cho người nghèo. 1984, nhờ hồng ân chư  Phật, Ni trưởng được sang Mỹ và cư trú tại miền bắc CA, San Jose. Trong khoảng thời gian đầu, chư Tôn Đức thấy địa phương Marina chưa có hình bóng của tu sĩ cũng như chưa có ngôi chùa để Phật tử câu hội về tu tập. Thế nên, quý Ngài đã bổ nhiệm Ni Trưởng thành lập ngôi Chùa Ưu Đàm tại Marina, 1986. Sau khi thành lập Chùa Ưu Đàm, một số Phật tử địa phương San Jose thường mong mỏi được Ni trưởng hướng dẫn tu tập, vì lý do đó, Ni trưởng không quản ngại khó khăn, đã cố gắng thành lập An Lạc Tịnh Thất với ngôi nhà nho nhỏ vào năm 1988. Hàng Phật tử đã thương mến cùng về tu tập càng ngày càng đông đảo, đến nổi hàng xóm không cho sinh hoạt, Ni trưởng đành phải thành lập một ngôi chùa, đúng như danh nghĩa đó là “Chùa An Lạc” hiện bây giờ, 1994. Bây giờ Chùa An Lạc đã có hình ảnh truyền thống Việt Nam sau bao nhiêu lần tu bổ, sửa sang: ngôi chùa “tìm về cội nguồn và huyết thống tâm linh”.